Πολιτική απορρήτου

Υπεύθυνος φορέας κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), είναι:

Ελβετική για την Ελλάδα
Nico Eggmann
8570 Weinfelden

E-mail: info@swissforgreece.com

Ιστοσελίδα: https://www.swissforgreece.com/

Γενική σημείωση

Βάσει του άρθρου 13 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συντάγματος και των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (νόμος περί προστασίας δεδομένων, DSG), κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής του ζωής καθώς και στην προστασία από την κατάχρηση των προσωπικών του δεδομένων. Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων καθώς και με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Σε συνεργασία με τους παρόχους φιλοξενίας μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή προστασία των βάσεων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, κακή χρήση ή παραποίηση.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων σύμφωνα με την ακόλουθη περιγραφή. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί γενικά να επισκεφθείτε χωρίς εγγραφή. Δεδομένα όπως οι σελίδες στις οποίες έγινε πρόσβαση ή το όνομα του αρχείου στο οποίο έγινε πρόσβαση, η ημερομηνία και η ώρα αποθηκεύονται στον διακομιστή για στατιστικούς σκοπούς, χωρίς τα δεδομένα αυτά να σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπό σας. Τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως το όνομα, η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγονται σε εθελοντική βάση, στο μέτρο του δυνατού. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Υποκείμενο των δεδομένων είναι το πρόσωπο για το οποίο γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε χειρισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, και ιδίως την αποθήκευση, την αποκάλυψη, την απόκτηση, τη διαγραφή, την αποθήκευση, την τροποποίηση, την καταστροφή και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις σε σχέση με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ – εφόσον και στο βαθμό που ισχύει ο ΓΚΠΔ της ΕΕ:

  • lit. α) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
  • lit. β) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων, καθώς και για την εφαρμογή αντίστοιχων προσυμβατικών μέτρων.
  • lit. γ) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υποκείμεθα βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου της ΕΕ ή βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου χώρας στην οποία εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει ο ΓΚΠΔ.
  • lit. δ) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
  • lit. στ) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Τα νόμιμα συμφέροντα είναι ιδίως το επιχειρηματικό μας συμφέρον να μπορούμε να παρέχουμε τον ιστότοπό μας, η ασφάλεια των πληροφοριών, η επιβολή των νομικών μας αξιώσεων και η συμμόρφωση με την ελβετική νομοθεσία.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διάρκεια που απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό ή σκοπούς. Σε περίπτωση πιο μακροχρόνιων υποχρεώσεων διατήρησης λόγω νομικών και άλλων υποχρεώσεων στις οποίες υποκείμεθα, περιορίζουμε την επεξεργασία αναλόγως.

Πολιτική απορρήτου για κρυπτογράφηση SSL

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως τα ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πολιτική απορρήτου για τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή

Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή

Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα δεδομένα αυτά εκ των υστέρων, εάν αντιληφθούμε συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Υπηρεσίες τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Maps για την ενσωμάτωση χαρτών, το Google Invisible reCAPTCHA για την προστασία από bots και spam και το YouTube για την ενσωμάτωση βίντεο.

Αυτές οι υπηρεσίες της αμερικανικής Google LLC χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, cookies, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται δεδομένα στην Google στις ΗΠΑ, παρόλο που υποθέτουμε ότι δεν πραγματοποιείται προσωπική παρακολούθηση στο πλαίσιο αυτό αποκλειστικά μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας.

Η Google έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει επαρκή προστασία δεδομένων σύμφωνα με την Αμερικανο-Ευρωπαϊκή και την Αμερικανο-Ελβετική Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google.

Πολιτική απορρήτου για τη φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πολιτική απορρήτου για τα δεδομένα του ενημερωτικού δελτίου

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν θα συλλεχθούν περαιτέρω δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου “διαγραφή” στο ενημερωτικό δελτίο.

Πολιτική απορρήτου για τη λειτουργία σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο

Για τη λειτουργία σχολιασμού σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός από το σχόλιό σας, θα αποθηκεύονται λεπτομέρειες σχετικά με το πότε δημιουργήθηκε το σχόλιο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν δεν δημοσιεύετε ανώνυμα, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει.

Αποθήκευση της διεύθυνσης IP

Η λειτουργία σχολίων μας αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών που δημοσιεύουν σχόλια. Καθώς δεν ελέγχουμε τα σχόλια στον ιστότοπό μας πριν από την ενεργοποίησή τους, χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να λάβουμε μέτρα κατά του συντάκτη σε περίπτωση νομικών παραβάσεων, όπως προσβολές ή προπαγάνδα.

Συνδρομή σε σχόλια

Ως χρήστης του ιστότοπου, μπορείτε να εγγραφείτε στα σχόλια μετά την εγγραφή σας. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης για να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης email που δηλώσατε. Μπορείτε να διαγραφείτε από αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω ενός συνδέσμου στα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δήλωση προστασίας δεδομένων για το δικαίωμα ενημέρωσης, διαγραφής, αποκλεισμού

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να διορθώσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα.

Πολιτική απορρήτου για το Facebook

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Όταν καλείτε τις σελίδες μας με πρόσθετα του Facebook, δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και των διακομιστών του Facebook. Κατά τη διαδικασία, τα δεδομένα μεταδίδονται ήδη στο Facebook. Εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook, τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδεθούν με αυτόν. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετιστούν αυτά τα δεδομένα με το λογαριασμό σας στο Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις, ιδίως η χρήση μιας λειτουργίας σχολιασμού ή το πάτημα ενός κουμπιού “Like” ή “Share”, διαβιβάζονται επίσης στο Facebook. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Πολιτική απορρήτου για το Instagram

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες στις σελίδες μας. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψη στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα επί του περιεχομένου, των εικόνων, των φωτογραφιών ή άλλων αρχείων του δικτυακού τόπου ανήκουν αποκλειστικά στον διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου ή στους ρητά κατονομαζόμενους κατόχους των δικαιωμάτων. Για την αναπαραγωγή όλων των αρχείων πρέπει να ζητείται εκ των προτέρων η γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οποιοσδήποτε διαπράττει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς τη συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να υποστεί ποινική δίωξη και ενδεχομένως αποζημίωση.

Αλλαγές

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ισχύει η τρέχουσα έκδοση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας. Εφόσον η δήλωση προστασίας δεδομένων αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας μαζί σας, θα σας ενημερώσουμε για την αλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου κατάλληλου μέσου σε περίπτωση επικαιροποίησης.

Ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε να μας γράψετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του οργανισμού μας που αναφέρεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας δεδομένων.


Weinfelden, 24.05.2019
Πηγή: SwissAnwalt