Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Η “Ελβετία για την Ελλάδα” είναι μία ανοιχτή ομάδα νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν οργανώσει ένα σχέδιο βοήθειας μαζί με την ομάδα JUSESO της Καθολικής Εκκλησίας της Επαρχίας Thurgau της Ελβετίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε βοήθεια σε ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουν ανάγκη. Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης τους. Μέσω της προσωπικής παρουσίας μας και των δωρεών μας, μπορούν να νοιώσουν ζωτικότητα και ενθουσιασμό για την ζωή.

Η ενασχόληση μας αυτή, στην Ελλάδα, μας δίνει την δυνατότητα να συλλέξουμε βαθιές εντυπώσεις και εμπειρίες. Παράλληλα, επωφελούμαστε και εμείς.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Silvia, Eleni και Karin
Σκύρος OK